Ενδοφλέβια Χορήγηση Φαρμάκων και Ορών

Κατ' οίκον - Κοντά σας με ένα τηλεφώνημα

Η ενδοφλέβια χορήγηση αφορά την χορήγηση φαρμάκων, ορών, ή ακόμη και συνδυασμού αυτών μέσα σε μια περιφερική ή κεντρική φλέβα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της τοποθέτησης περιφερικού φλεβικού καθετήρα, κεντρικής φλεβικής γραμμής ή πλήρους εμφυτεύσιμου ενδιαγγειακού καθετήρα Port-a-Cath.

To χορηγούμενο διάλυμα, το οποίο έχει συνταγογραφήσει ο θεράπων ιατρός, εισέρχεται στον οργανισμό, απορροφάται και κατανέμεται στα κύτταρα, τους ιστούς ή στα όργανα-στόχος. Στη συνέχεια, τροποποιεί τη φυσιολογική λειτουργία τους με σκοπό τη θεραπεία (π.χ. αντιβιοτικά), την πρόληψη (π.χ. εμβόλια, ηπαρίνη για πρόληψη θρόμβωσης), τη διάγνωση (π.χ. σκιαγραφικές ουσίες) ή την ανακούφιση των συμπτωμάτων (π.χ. παυσίπονα).

Ο λόγος που επιλέγεται από τον θεράπων ιατρό η ενδοφλέβια χορήγηση είναι: 1) η ταχεία απορρόφηση του φαρμάκου, 2) η αποφυγή χορήγησης φαρμάκων, τα οποία αν χορηγηθούν ενδομυϊκά ή υποδόρια, μπορεί να προκαλέσουν πόνο, ερεθισμό ή ακόμη και νέκρωση, 3) η μείωση της συχνότητας των ενδομυϊκών ενέσεων και 4) η δυνατότητα του κυκλοφορικού συστήματος να δεχθεί μεγαλύτερους όγκους υγρών.

Κατ' οίκον Ενδοφλέβια Χορήγηση Φαρμάκων και Ορών

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η κατ’ οίκον ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων, ορών ή και συνδυασμό αυτών,  προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον ασθενή:

  1. Συχνά επιτρέπει την ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο ή ακόμη και την αποφυγή της νοσηλείας, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης λοιμώξεων σχετιζόμενων με τη παρεχόμενη φροντίδα υγείας.

2. Καθώς η ενδοφλέβια χορήγηση διαλυμάτων γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, ο κίνδυνος λοιμώξεων και επιπλοκών μειώνεται σημαντικά.

3.  Σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη νοσηλεία στο νοσοκομείο.

4. Αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και οι στρεσογόνες καταστάσεις, διατηρώντας έτσι μια καλύτερου επιπέδου ποιότητα ζωής.