Φλεβικός Καθετήρας κατ' Οίκον

Κοντά σας με ένα τηλεφώνημα

Η τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα αποτελεί μία ιατρονοσηλευτική πράξη που περιλαμβάνει την εισαγωγή ενός  καθετήρα σε μία περιφερική φλέβα. Χρησιμοποιείται για τη χορήγηση ορών και φαρμάκων, ενώ κατά τη τοποθέτηση του, μπορεί να ληφθεί αίμα με σκοπό τη διενέργεια βιοχημικών και  γενικών εξετάσεων, καθώς και για τη πραγματοποίηση καλλιέργειας.

Η κατ’ οίκον τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα από εξειδικευμένο και έμπειρο νοσηλευτή προσφέρει τα εξής οφέλη:

  • Χορήγηση των απαιτούμενων φαρμάκων πραγματοποιείται στο σπίτι στο οικείο περιβάλλον του ασθενούς,
  • αποφυγή μετακίνησης στο νοσοκομείο αποκλειστικά και μόνο για τη χορήγηση φαρμάκων, αντιβίωσης ή υγρών,
  • αποφυγή της σωματικής και ψυχικής καταπόνησης που οφείλεται στις άσκοπες μετακινήσεις.

Επιπλέον, ο περιφερικός φλεβικός  καθετήρας είναι απαραίτητος όταν ο ασθενής είναι απαραίτητο να  λάβει την αγωγή του  μέσω της παρεντερικής οδού ή όταν δεν μπορεί να λάβει από του στόματος αγωγή.

Σημαντικές οδηγίες για τη ορθή διατήρηση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα είναι:

  • Προσοχή στις κινήσεις, ειδικά κοντά στο σημείο που έχει τοποθετηθεί ο περιφερικός φλεβικός καθετήρας,
  • να μην επηρεάζεται η ροή του ορού ή/και του φαρμάκου,
  • να αποφεύγεται η αφαίρεση του περιφερικού φλεβικού καθετήρα, εκτός και αν είναι δυσλειτουργικός ή υπάρχουν σημεία που φανερώνουν λοίμωξη (όπως, ερυθρότητα, πόνος, πυρετός). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο περιφερικός φλεβικός καθετήρας θα αντικατασταθεί από έμπειρο και εξειδικευμένο νοσηλευτή, ο οποίος θα επικοινωνήσει με τον θεράπων ιατρός σας για την αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Τέλος, σημαντικές οδηγίες που θα πρέπει να τηρούνται από τους ασθενείς είναι:

  • Να αναφέρουν τυχόν εμφάνιση πόνου στο σημείο που είναι τοποθετημένος ο περιφερικός φλεβικός καθετήρας,
  • να μην κάμπτεται ή συμπιέζεται το σωληνάκι του ορού,
  • να μην είναι προβαίνει σε κανένα χειρισμό του περιφερικού φλεβικού καθετήρ