Ενέσεις κατ' Οίκον

Υποδόριες και Ενδομυϊκές

Κατ' οίκον - Κοντά σας με ένα τηλεφώνημα

Η ένεση κατ’ οίκον είναι η μέθοδος εισαγωγής φαρμάκου στον υποδόριο και ενδομυϊκό ιστό, καθώς και στο αίμα με τη χρήση σύριγγας. Ο τύπος της ένεσης επιλέγεται πάντα από τον θεράπων ιατρό.

Υποδόρια ένεση είναι η χορήγηση φαρμάκων στον υποδόριο ιστό. Σε αυτόν τον τύπο ένεσης, μια μικρή βελόνα χρησιμοποιείται για την έγχυση ενός φαρμάκου στο στρώμα ιστού μεταξύ του δέρματος και του μυός. Το φάρμακο απορροφάται συνήθως πιο αργά από ότι αν εγχυθεί σε φλέβα αλλά με τον τρόπο αυτό η επίδρασή του διαρκεί περισσότερο χρόνο.

Ενδομυϊκή ένεση είναι η ένεση χορήγησης φαρμάκου απευθείας στους μύες. Οι μύες έχουν μεγαλύτερα και περισσότερα αιμοφόρα αγγεία από ότι ο υποδόριος ιστός. Έτσι αυτού του τύπου οι ενέσεις έχουν συνήθως ταχύτερους ρυθμούς απορρόφησης από τον οργανισμό.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ένεσης είναι:

  • Η δυνατότητα υπολογισμού της δόσης με ακρίβεια,
  • Το ταχύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα,
  • Η δυνατότητα χορήγησης φαρμάκων, τα οποία δεν επιτρέπεται ή είναι λιγότερο αποτελεσματικά αν χορηγηθούν από του στόματος.