Καθετηριασμός Ουροδόχου Κύστης κατ' Οίκον

Κοντά σας με ένα τηλεφώνημα

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης κατ’ οίκον, αφορά την εισαγωγή, την αντικατάσταση ή την αφαίρεση ενός ουροκαθετήρα.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός καθετήρα (γνωστού ως καθετήρα Foley) στην ουροδόχο κύστη μέσω της ουρήθρας.

Ανάλογα με το χρόνο θα μεσολαβήσει έως από την αφαίρεση του ουροκαθετήρα, μπορεί να απαιτηθεί η αντικατάστασή του, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.

Στις ενδείξεις καθετηριασμού ουροδόχου κύστης συμπεριλαμβάνονται:

  • Οξεία και χρόνια κατακράτηση ούρων,
  • Παρακολούθηση, καταγραφή, παροχέτευση όγκου ούρων,
  • Ακριβής καταμέτρηση αποβαλλόμενων ούρων,
  • Έγχυση ειδικών φαρμάκων (όπως χημειοθεραπευτικά),
  • Παράκαμψη απόφραξης της κύστης,
  • Εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων και
  • Πραγματοποίηση πλύσεων ουροδόχου κύστης.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται ουροκαθετήρες αρίστης ποιότητας, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή ενόχληση, την άνεση του ασθενούς και την προφύλαξη από λοιμώξεις.